YingHua Chinese School | YingHua International School | Announcement | Login

through Paypal
     
Total  visits

Honor Roll of Donors

Benefactor ($1,000 and above)
4Chiang, Ken & Christine  (B)2003-04, 2004-05, 2005-06
1Lan, Yi (Ellen) & David Dai  (F)2004-05
4Liao, Bonnie & Barry Zhang  (P)2005-06
3Yin, Roger & Zhang-Yin, Rong  (P)2003-04

Patron ($500 - $999)
3Anonymous  (P)2006-07
4Eng, Bob  (B)2003-04, 2004-05, 2005-06
1He, Duanfeng & Dr. Agnes He  (B)2005-06
2He, Weiyun & Duanfeng He  (B)2004-05

Sponsor ($250 - $499)
1Cai, Da-Mu & Xie, Fen  (P)2005-06
1Chen, Yu & James Barrett  (P)2002-03
1Duke, Debra L.  (P)2002-03
4He, Nanjun & Ming Gu  (P)2002-03, 2003-04, 2005-06
2He, Weiyun & Duanfeng He  (P)2005-06
2Jiang, Wen & Zhang, Guangyun  (P)2003-04, 2004-05
1Lam, Heung & Wang, YongDong  (F)2004-05
1Li, Michael & Ying Guo  (F)2005-06
4Liao, Bonnie & Barry Zhang  (P)2002-03, 2003-04, 2004-05
3NJCCSF  (C)2002-03, 2005-06
1Pollard, Mark  (C)2003-04
3Schoor DePalma  (C)2002-03, 2003-04, 2004-05
2Shen, Xiaolan & Mei Xu  (P)2005-06
1Yang, Rona & Peng Guo  (P)2003-04
3Yin, Roger & Rong Zhang  (P)2002-03, 2004-05
2Yuan, Sharon & Sinn-Yuan Loh  (P)2002-03

Supporter ($100 - $249)
1Bu, Yiwen  (F)2004-05
1Cai, Da-Mu & Xie, Fen  (P)2004-05
1Chang, Jun & Helen  (P)2002-03
1Chu, Cuixia & Zhao, Jian  (P)2003-04
1Curtin, James & Lorraine  (P)2002-03
1Curtin, Lorraine & James  (P)2002-03
4Guo, Limin & Ping Ding  (P)2004-05, 2005-06
1He, Liqi & Liu, Wei  (P)2003-04
4He, Nanjun & Ming Gu  (P)2004-05
1Hou, Zugang & Tang, Hongyu  (P)2005-06
1Jiang, Kaihong & Lin Yu  (P)2002-03
2Jin, Huaming & He, Joanne  (P)2005-06
1Le, Si Pei & Zhao, Zhi Ming  (P)2002-03
1Li, Dong & Yang, Zhicheng  (P)2002-03
1Li, Susan & Chu, Greg  (P)2002-03
1Li, Tong & Jun Zhu  (P)2003-04
1Li, Tracy & Wang, Daniel  (P)2003-04
3Liu, Henry & Minjie Wu  (P)2003-04, 2004-05, 2005-06
1Liu, Hong & Fu, Guoyong  (P)2002-03
1Liu, Hongchuan & Xiao, Hong   (P)2002-03
1Luo, Xiangdong  (B)2003-04
1Mao, Sining  (F)2003-04
3NJCCSF  (C)2003-04
1Oen, Shirley & Oen, Yu  (P)2003-04
1Pi, Zulan & Liu, Chunjian  (P)2003-04
1Ren, Yong & Song, Kathy  (P)2003-04
1Wageman, Lorraine  (P)2005-06
1Wang, Gary & Li, Julie  (P)2002-03
1Wang, Jessica & Philip  (P)2003-04
2Wang, Philip & Jessica  (P)2004-05, 2005-06
1Wang, Sheng & Yisong Yang  (P)2002-03
1Wang, Xiaodong & Luping Chen  (P)2005-06
1Wu, Winston & Wu, Wei  (P)2004-05
1Xia, Huanhong & Li, Dayong   (P)2002-03
1Xu, Chong & Li, Chun  (P)2002-03
2Xu, June & Yan, Ning  (P)2005-06
1Xu, Zhijun & Yan, Ning  (P)2003-04
2Yuan, Sharon & Loh, Sinn-Yuan  (P)2003-04
1Zhang, Hui & Gao, Ling  (P)2002-03
2Zhang, Jenny & Wang, Wei  (P)2005-06
1Zhang, Yansi & Lu, Chi   (P)2002-03
2Zhou, Ping & Chen, Bangchi  (P)2002-03
1Zhu, Jun & Tong Li  (P)2004-05

Friend ($20 - $99)
3Anonymous2003-04, 2003-04
1Bakalian, Belinda Bell & Craig  (P)2002-03
1Cai, Gong & Cai, Stephanie  (P)2002-03
1Camner, James & Connie  (P)2004-05
1Chen, Feng & Hua, Ji  (P)2002-03
1Chen, Yi  (P)2002-03
1Cheng, Peter & Wu, Nancy  (P)2002-03
2Daly, Kenneth & Rivkin, Laura  (P)2002-03, 2004-05
1Ding, Hua & Chen, Gang  (P)2003-04
1Gong, Xiaohai & Lun, Yi  (P)2002-03
4Guo, Limin & Ping Ding  (P)2002-03, 2005-06
1Hu, May & Fan, Ningping  (P)2002-03
1Jiang, Lifang & Hu, Yufan   (P)2002-03
1Jiang, Yuan  (F)2002-03
2Jin, Huaming & He, Joanne  (P)2002-03
1Jones, Judy  (P)2002-03
1Lan, Yi  (F)2002-03
1Li, Guang Mei & Zhang, Fa  (P)2002-03
1Liang, Shi & Lin, Qian  (P)2002-03
1Lin, Mei Rong & Jiang, Xue Ju  (P)2002-03
1Liu, Rick & Wu, Yuli   (P)2002-03
1Lu, Charles & Bao, Winnie Gang  (P)2002-03
1Luan, Shuwen & Hao, Grace  (P)2002-03
1MacLennan, Carol  (F)2002-03
1Narla, Ramaiah & Gowri  (P)2002-03
1Niu, Xiaoling & Zheng, Shanfu  (P)2002-03
1Runkle, Chris & Bruce  (P)2002-03
2Shen, Xiaolan & Xu, Mei  (P)2002-03
1Shi, Bijun & Chen, Hong  (P)2002-03
1Shi, Helen & Yu, Jurong   (P)2002-03
1Song, David & Song, Cherie  (P)2002-03
1Song, You Mei  (P)2002-03
1Sperrazza, Angelina & Earl  (P)2002-03
1Su, Susan  (F)2002-03
1Tang, Yi & Hong Amy Yang  (F)2002-03
1Thompson, Debbie  (P)2002-03
1Tsai, Fuchien & Chiyun Lee  (P)2002-03
1Wang, Wenqi & Yuan, Kaixu  (P)2002-03
2Xu, June & Yan, Ning  (P)2004-05
2Zhang, Jenny & Wang, Wei  (P)2004-05
1Zhang, Jun & Wang, Zhuying  (P)2002-03
1Zhang, Shuchun & Yan, Ying  (P)2003-04
1Zhang, Zhoupeng & Zhang, Yongmei  (P)2002-03
1Zhao, Shaoping & Liu, Haidong  (P)2002-03
1Zhao, Xiao Ying  (S)2003-04
1Zheng, Chuanhai & Wang, Sarah  (P)2002-03
2Zhou, Ping & Chen, Bangchi  (P)2004-05
1Zhu, Mei & Shi, Guodong  (P)2002-03

Honorable Mention
1Lu, Ying & Xu, Kenneth  (P)

Constituency Key -
P: Parent
B: Member of Board of Trustees or Board of Advisors
F: Friend
C: Corporate
S: Student

The number to the left of each name indicates the number of years the donor has contributed to YingHua.